Dolík

zvuková instalace, dřevo, 225 x 160 x 80, 2023

Projekt Dolík odhaluje život umělcovy babičky v letech 2004-2022 formou zvukového záznamu jejího deníku, do kterého si každý den zapisuje své činnosti v hospodářství v Lubné u Poličky. Na pozadí nekončícího výčtu prací na zahradě, starání se o stavení či událostí na vsi vnímáme tíhu rutinních činností a samoty, které jsou součástí života nejen starších žen na venkově. Za ,,dolík“ označuje paní Hurychová místo v domě, kde se většina jejích aktivit odehrává, a které formou vizuální zkratky autor přenáší do galerie. Výhled do dvora skrze ,,branku“ na zápraží nyní nahrazuje pohled do rušné Národní třídy a umocňuje kontrast těchto dvou světů. Dolík se tak stává metaforou pro nevyhnutelnost všedních dní a pro způsoby, jak z nich, podle slov paní Hurychové, ,,nezmagořit“.

text: Barbora Ciprová
sjch.cz

Seno, sláma, skládka, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Galerie Václava Špály, 28. března 2023 – 3. května 2023

Takeaway

Projekt Takeaway probíhá od dubna 2020 a využívá různých forem poslechu v městském prostředí, od odposlouchávání až po pořádání workshopů a tzv. soundwalks. Platformy, které byly v rámci projektu vytvořeny – náhlavní souprava, individuální a kolektivní poslechové praxe – mají schopnost aktivovat poslech v městském prostředí.

Webové stránky takeaway.place dokumentují proběhlé akce, které se konaly na různých místech a městech.

od Dubna 2020

Silo1

Silo1 slouží jako hygienické zázemí pro rezidenty pobývající v Kurníku. Je vybaveno kuchyní, jídelnou, koupelnou se sprchou a suchým WC. Silo1 je součástí projektu 5sil, který je do budoucna zamýšlen jako pět platforem určených k umělecké a edukativní činnost spolku Přespolní. Sila dříve sloužila jako zásobníky na krmení dobytka a byla původně místním zemědělským družstvem vyřazena z provozu a určena k likvidaci.

zahrada Lubná, od Dubna 2019

PROČ PO MNĚ NIKDO NIC NECHCE

Práce se soustředí na subjektivní zkušenost v městském, veřejném prostředí. Využívám princip hmotné i nemateriální směny jako prostředku k navázání komunikace, sdílení vlastních myšlenek a zkušeností s cizími lidmi, kteří po mně něco chtějí. Z otevřené a bezprostřední komunikace s druhými vytvářím zvukové dílo. Původním záměrem bylo především relativizovat subjektivní, deníkové zápisky a poznámky tak, že je na ulici nechám číst lidmi, kteří mě oslovili s tím, že po mě něco chtějí. Postupně ke čtenému textu přibyly ještě reflexe a zkušenosti respondentů. Všechna čtení byla zaznamenána formou audio záznamu, který je dále postprodukován.

Premedice - Radiocustica, ČRo Vltava, 29.května 2019
Galerie Basement Project, Olomouc, květen 2019

Intimní tautologie

V rámci historie galerie VAK se jedná o první výstavu, která využívá celou kapacitu pytle. Mění prostorové dispozice objektu jak uvnitř, tak i zvenčí. Popírá jeho funkčnost, a tím ho posouvá z pozice „chodícího“ výstavního prostoru do pozice uměleckého artefaktu.
(zkrácený kurátorský text Anety Willertové)

Galerie VAK, Brno, květen 2019

A VŠECHNO JE TAKOVÝ DOCELA JAKO ŠEDÝ

Poznávám Anetu skrz její hlas. Prostřednictvím krátkých mluvených zpráv, které mi Aneta během 2 měsíců pravidelně posílala, pozoruji její charakter hlasu odkrývající osobnost Anety, včetně fonetických detailů vypovídajících o její aktuální náladě. Tyto charakteristiky hlasu jsem si nastudoval a poté napsal scénář popisující jevy probíhající v Anetině řeči.

Brno, červenec 2018

ODVETA

Jako kurátor výstavy Něco za něco, v kulturáku ARCHA v Lubné, jsem vpouštěl účastníky vernisáže do prostoru tehdy, jsou-li schopni mě udeřit.
Odkazuji na biblický příběh Noemovy archy, na způsob výběru přeživších jedinců, kteří dostali privilegium zachránit se před potopou. Upozorňuji mimo jiné na neviditelná pravidla v rámci určitých komunit a míst.

Kulturák ARCHA, Lubná, 11.dubna 2018

Přespolní

Přespolní je nezisková organizace sídlící v obci Lubná u Poličky. Od roku 2017 organizuje pro veřejnost výstavy, rezidence, festival Bučení a edukační programy.

prespolni.org

LÁVKA

Zpřístupnění půdy nad hlavní lodí kostela sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově.

Všem, Galerie Cyril, Prostějov, květen 2017

ZÁZNĚJE

Využívám akustického jevu ke kompozici tak, že zvuk kteréhokoliv nástroje (I.pianina, II.citery, III.kytary) doplňuji elektronickou aditivní syntézou, kterou v průběhu skladby vzhledem k nástroji rozlaďuji. Při střetu elektronického signálu se zvukem nástroje v prostoru se vyjevují zázněje napříč alikvótami každého tónu.
Původně zahraný tón se stává zdrojem informací pro rozšíření prostoru za ním.

Leden 2017
Odlet III./Noční směna, Cejl, Brno, únor 2017 (+vj performance – tso – Markéta Wágnerová, video – Anna Tesařová)
Kytarový institut, Brno, duben 2017

BRATŘI NENEDVĚDI

Revival projekt s mým bratrem Zdeškem.

Divadelní klub Polička, 22.listopadu 2016
kostel sv.Cyrila a Metoděje, Prostějov, 4.června 2017
Široký Důl, 16.července 2017
Skalka, Lubná, 7.dubna 2018
Kulturák ARCHA, 27.října 2018
Divadelní klub Polička, 1.prosince 2018

KURNÍK

Kurník je koncipován jako prostředek pro střetnutí generací, konkrétně autora kurníku a jeho babičky, která ho bude zasvěcovat do zásad péče o drůbež. Zároveň je objekt navržen jako luxusní vila pro slepice v protikladu klecovému chovu slepic a jako metafora sociálních rozdílů dnešní společnosti.
Vedle těchto záměrů je čtvrtina kurníku, po vzoru dřívějšího poměrového rozložení obytné a hospodářské části statků, využívaná jako ateliér či residenční místo pro veřejnost. Tato simulace dřívějšího života na venkově je převedena do současného architektonického tvarosloví, které má upozornit na vytrácející se hospodářskou tradici vesnice, soužití člověka s hospodářskými zvířaty.

zahrada Lubná, květen 2016, červenec 2017

BUBEN Z PRAČKY

Káď, která dříve sloužila na praní papíru, mi připomíná ruinu vany z komplexu antických lázní. Válec zasazený dovnitř této ruiny je analogií na proces výroby papíru i očistu člověka v termálních lázních.
V rámci vernisáže výstavy buben posloužil jako podium pro Tři Kokoty.

Project program, DIVUS Perla, Vranné nad Vltavou, Duben 2016

POHÁDKA O KOČIČCE MARGERÍTĚ

Animace byla vytvořena na základě improvizované mluvené pohádky, kterou jsem vyprávěl Evě před spaním. Takže pouze 2 lidi měli představu scenérie pohádky a jejího příběhu v paměti.
Pokusil jsem se zpětně vytvořit vlastní představu pomocí animace a zvuku. S odstupem času a snahou vrátit částečné představy, vynořující se v okamžiku vyprávění, se potýkám s moderními technologiemi a s výpadky paměti.

Březen 2016
Project program, DIVUS Perla, Vranné nad Vltavou, duben 2016
galerie Monomach, Brno, duben 2016

POLIČSKÝ SKŘIVAN

Účast na soutěži hudebních kapel o účast na festivalu Poličské Rockoupání.
Kapely Tři Kokoti a ÖSK soutěžily o poslední místo.
ÖSK prohrál/vyhrál.

Poličský skřivan, Divadelní klub v Poličce, 30.ledna 2016

KLEKÁNÍ

Čtrnáctiminutová skladba zachycuje zvonění kapličky ve vesnici Lubná u Poličky. Pořizoval jsem zvukový záznam opakovaně během dvou měsíců, nahrávky jsem poté stereofonně zmixoval tak, že v levém a pravém kanálu zní odlišné dny.

Lubná, leden 2016
HRAna, galerie Off Format, květen 2017

RÁDIO PŮDA

Živá vystoupení kapel na festivalu Půda bylo, bez vědomí účinkujících, streamováno do zkušebny v Lubné, kde se improvizovalo s probíhajícími koncerty a zpět živě vysílalo na festival.

Festival Půda, Borová u Poličky, 10.října 2015

CHRÁM

Dočasná přeměna a „vyčištění“ prostoru v rámci divadelního festivalu. Před jeho zahájením byla pronesena modlitba a interiér byl vykouřen kadidlem.

Festival Momentum, Divadelní klub, Polička, březen 2015

BAZÉNEK

Promítání sestřihů podvodního světa z Youtube videí na igelit/zeď.

Prostředí bývalých skladů, hudební festival Půda, Borová u Poličky, 7.listopadu 2014

VOR

Prostor na hladině/podium/socha. Týden soužití na voru na třech různých místech.

Synský rybník v Poličce, rybník Milovy, louka v Borové u Poličky, červenec 2013
Spolupráce: Martin Karel Klusoň, Tomáš Paclík