PROČ PO MNĚ NIKDO NIC NECHCE

Práce se soustředí na subjektivní zkušenost v městském, veřejném prostředí. Využívám princip hmotné i nemateriální směny jako prostředku k navázání komunikace, sdílení vlastních myšlenek a zkušeností s cizími lidmi, kteří po mně něco chtějí. Z otevřené a bezprostřední komunikace s druhými vytvářím zvukové dílo. Původním záměrem bylo především relativizovat subjektivní, deníkové zápisky a poznámky tak, že je na ulici nechám číst lidmi, kteří mě oslovili s tím, že po mě něco chtějí. Postupně ke čtenému textu přibyly ještě reflexe a zkušenosti respondentů. Všechna čtení byla zaznamenána formou audio záznamu, který je dále postprodukován.

Premedice - Radiocustica, ČRo Vltava, 29.května 2019
Galerie Basement Project, Olomouc, květen 2019

Intimní tautologie

V rámci historie galerie VAK se jedná o první výstavu, která využívá celou kapacitu pytle. Mění prostorové dispozice objektu jak uvnitř, tak i zvenčí. Popírá jeho funkčnost, a tím ho posouvá z pozice „chodícího“ výstavního prostoru do pozice uměleckého artefaktu.

Galerie VAK, Brno, květen 2019

GARMOŠKA

Proces tradičního dechového nástroje.
Heligonka a SuperCollider.

Stalin, Praha, 31.července 2018
(záznam z koncertu)
Trojka, Brno, 16.srpna 2018

A VŠECHNO JE TAKOVÝ DOCELA JAKO ŠEDÝ

Poznávám Anetu skrz její hlas. Prostřednictvím krátkých mluvených zpráv, které mi Aneta během 2 měsíců pravidelně posílala, pozoruji její charakter hlasu odkrývající osobnost Anety, včetně fonetických detailů vypovídajících o její aktuální náladě. Tyto charakteristiky hlasu jsem si nastudoval a poté napsal scénář popisující jevy probíhající v Anetině řeči.

Brno, červenec 2018

ODVETA

Jako kurátor výstavy Něco za něco, v kulturáku ARCHA v Lubné, jsem vpouštěl účastníky vernisáže do prostoru tehdy, jsou-li schopni mě udeřit.
Odkazuji na biblický příběh Noemovy archy, na způsob výběru přeživších jedinců, kteří dostali privilegium zachránit se před potopou. Upozorňuji mimo jiné na neviditelná pravidla v rámci určitých komunit a míst.

Kulturák ARCHA, Lubná, 11.dubna 2018

HLEDÁM P

Reminiscenční skladba z rekonstrukce bytu.
Klarinet a live electronics.

Leden 2018

NA V I MEZI

Field recordings zahrady, lesa a kurníku.
Kompozice ze vzájemně asociovaných zvuků z odlišných míst.

Lubná, říjen 2017

INSEMINÁTOŘI

Voodoo pokus pro úrodnost sestřenice.

Chalupa, Nové Heřminovy, 26.srpna 2017
(záznam z performance)

LÁVKA

Zpřístupnění půdy nad hlavní lodí kostela sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově.

Všem, Galerie Cyril, Prostějov, květen 2017

O LIDOVÉ TVOŘIVOSTI

Lidové ordinarium Karla Břízy je nejhranější skladbou při kostelních mších. Většina kostelních sborů si původně napsanou skladbu přizpůsobuje vlastní interpretaci, tím dotváří určité její části a osobitě mění její charakter.
Interpretace lidové tvořivosti je materiálem pro kompozici – hráči orchestru si sami zvolili nástroj a nahráli vlastní improvizaci. Z částí nahrávek jsem poté zkomponoval skladbu, kterou hráči dle partitury následně zahráli i lidově dotvořili.

Duben 2017
Všem, galerie Cyril, Prostějov, 4.května 2017 (živě na lávce nad kostelní klenbou)
Zvukové stezky & magnetická pole, Klášter sv. Anežky České - NG v Praze, 18. května 2017 (akusmaticky)

ZÁZNĚJE

Využívám akustického jevu ke kompozici tak, že zvuk kteréhokoliv nástroje (I.pianina, II.citery, III.kytary) doplňuji elektronickou aditivní syntézou, kterou v průběhu skladby vzhledem k nástroji rozlaďuji. Při střetu elektronického signálu se zvukem nástroje v prostoru se vyjevují zázněje napříč alikvótami každého tónu.
Původně zahraný tón se stává zdrojem informací pro rozšíření prostoru za ním.

Leden 2017
Odlet III./Noční směna, Cejl, Brno, únor 2017 (+vj performance – tso – Markéta Wágnerová, video – Anna Tesařová)
Kytarový institut, Brno, duben 2017

BRATŘI NENEDVĚDI

Revival projekt s mým bratrem Zdeškem.

Divadelní klub Polička, 22.listopadu 2016
kostel sv.Cyrila a Metoděje, Prostějov, 4.června 2017
Široký Důl, 16.července 2017
Skalka, Lubná, 7.dubna 2018
Kulturák ARCHA, 27.října 2018
Divadelní klub Polička, 1.prosince 2018

VRAŽEDNÉ PODPATKY

Postprodukční detektivka z denního záznamu míst v Brně.

Brno, listopad 2016

KURNÍK

Příbytek pro drůbež je koncipován jako prostředek pro střetnutí generací, konkrétně autora kurníku a jeho babičky, která ho bude zasvěcovat do zásad péče o drůbež. Zároveň je objekt navržen jako luxusní vila pro slepice v protikladu klecovému chovu slepic a jako metafora sociálních rozdílů dnešní společnosti. Vedle těchto záměrů bude ¼ kurníku, po vzoru dřívějšího poměrového rozložení obytné a hospodářské části statků, využívaná jako ateliér či residenční místo pro veřejnost (https://www.couchsurfing.com/people/martin-hurych). Tato simulace dřívějšího života na venkově je převedena do současného architektonického tvarosloví, které má upozornit na vytrácející se hospodářskou tradici vesnice, soužití člověka s hospodářskými zvířaty.

zahrada Lubná, květen 2016, červenec 2017

BUBEN Z PRAČKY

Káď, která dříve sloužila na praní papíru, mi připomíná ruinu vany z komplexu antických lázní. Válec zasazený dovnitř této ruiny je analogií na proces výroby papíru i očistu člověka v termálních lázních.
V rámci vernisáže výstavy buben posloužil jako podium pro Tři Kokoty.

Project program, DIVUS Perla, Vranné nad Vltavou, Duben 2016

POHÁDKA O KOČIČCE MARGERÍTĚ

Animace byla vytvořena na základě improvizované mluvené pohádky, kterou jsem vyprávěl Evě před spaním. Takže pouze 2 lidi měli představu scenérie pohádky a jejího příběhu v paměti.
Pokusil jsem se zpětně vytvořit vlastní představu pomocí animace a zvuku. S odstupem času a snahou vrátit částečné představy, vynořující se v okamžiku vyprávění, se potýkám s moderními technologiemi a s výpadky paměti.

Březen 2016
Project program, DIVUS Perla, Vranné nad Vltavou, duben 2016
galerie Monomach, Brno, duben 2016

POLIČSKÝ SKŘIVAN

Účast na soutěži hudebních kapel o účast na festivalu Poličské Rockoupání.
Kapely Tři Kokoti a ÖSK soutěžily o poslední místo.
ÖSK prohrál/vyhrál.

Poličský skřivan, Divadelní klub v Poličce, 30.ledna 2016

KLEKÁNÍ

Čtrnáctiminutová skladba zachycuje zvonění kapličky ve vesnici Lubná u Poličky. Pořizoval jsem zvukový záznam opakovaně během dvou měsíců, nahrávky jsem poté stereofonně zmixoval tak, že v levém a pravém kanálu zní odlišné dny.

Lubná, leden 2016
HRAna, galerie Off Format, květen 2017

RÁDIO PŮDA

Živá vystoupení kapel na festivalu Půda bylo, bez vědomí účinkujících, streamováno do zkušebny v Lubné, kde se improvizovalo s probíhajícími koncerty a zpět živě vysílalo na festival.

Festival Půda, Borová u Poličky, 10.října 2015

CHRÁM

Dočasná přeměna a „vyčištění“ prostoru. Před zahájením divadelního festivalu Momentum byla pronesena modlitba a interiér byl vykouřen kadidlem.

Festival Momentum, Divadelní klub, Polička, březen 2015

BAZÉNEK

Promítání sestřihů podvodního světa z Youtube na igelit/zeď.

Prostředí bývalých skladů, hudební festival Půda, Borová u Poličky, 7.listopadu 2014

VOR

Prostor na hladině/podium/socha. Týden soužití na voru na třech různých místech.

Synský rybník v Poličce, rybník Milovy, louka v Borové u Poličky, červenec 2013
Spolupráce: Martin Karel Klusoň, Tomáš Paclík